ฮิโรชิม่า เมืองแห่งความทรงจำ

ฮิโรชิม่า เป็นเมืองหนึ่งทางภาคชูโงะกุทางตะวันตกบนเกาะฮอนชู ของญี่ปุ่นโดยห่างจากเมืองเกียวโตประมาณ 350 กิโลเมตร ฮิโรชิม่าเป็นเมืองเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากการที่เมืองถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงเด็กผู้หญิงชื่อว่า ซาดาโกะ ที่เสียชีวิตหลังจากการทิ้งระเบิดในอีก 4 ปีต่อมา ฮิโรชิม่า ถูกสร้างขึ้นช่วงปี 1589 หรือในยุคเซ็งโงะกุ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งสามเหลี่ยมปากแม่น้ำในทะเลเซะโตะโน เมืองนี้ถูกสร้างโดย โมริ เทะรุโมะโตะ โดยมีการสร้างปราสาทขึ้นมาในช่วงนั้น ฮิโรชิม่าเติบโตอย่างรวดเร็วมากและเป็นเมืองท่าที่สำคัญ ต่อมาในช่วงปี 1871 ในยุคเมจิ ได้มีการยกเลิกการปกครองในระบอบเจ้าขุนมูลนาย เมืองฮิโรชิม่ากลายเป็นศูนย์กลางเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่มากในตอนนั้นโดยมีการเปลี่ยนวิถีชนบทมาเป็นอุตสาหกรรมนอกจากนี้ภายในเมืองยังมีโรงเรียนรัฐบาลและมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เมืองฮิโรชิม่าจึงกลายเป็นเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วมากในยุคนั้น ฮิโรชิม่า นั้นเป็นเมืองที่ถูกกล่าวถึงในเรื่องของความโหดร้ายจากผลพวงของสงครามโลก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 สิงหาคม 1945 เวลา 08.45 ตามเวลาท้องถิ่น เครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 ของกองทัพสหรัฐ ได้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ชื่อว่า ลิตเลิตบอย ลงสู่เมืองฮิโรชิม่า การระเบิดคร่าชีวิตชาวเมืองถึง 80,000 คนเสียชีวิตทันที และอีกกว่า 140,000 คนได้รับผลข้างเคียงจากกัมมันตรังสี พื้นที่เมืองถูกทำลายเสียหายทั้งหมด ปัจจุบันเมืองฮิโรชิม่าเป็นเมืองใหญ่ที่สำคัญ ซึ่งยังคงเหลือซากความเสียหายเช่น ซากอาคารสำนักงานของเมืองที่อยู่ใกล้จุดระเบิดมากที่สุด […]