ภูมิศาสตร์โตเกียว

   เมืองโตเกียว เป็นเมืองที่มีความหลากหลายมาก โดยทางภูมิศาสตร์เมืองโตเกียวตั้งอยู่บริเวณที่ราบคันโต บนเกาะฮอนชู ของญี่ปุ่น มีเนื้อที่ติดกับอ่าวโตเกียวขนาด 90 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่างๆโดยรอบเมือง โตเกียวนั้นถือว่าอยู่ประมาณภาคกลางของประเทศที่มีลักษณะภูมิศาสตร์ที่หลากหลายทั้งในฤดูกาลต่างๆ ในราวเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน โตเกียวมักจะได้รับผลกระทบจากมรสุม พายุไต้ฝุ่น ซึ่งโตเกียวมักได้รับความเสียหายจากพายุดังกล่าวในทุกปี ทางตะวันออกของโตเกียวเป็นที่ราบตะกอนน้ำพา เช่นบริเวณปากแม่น้ำซุมิดะ แม่น้ำเอะโดะเป็นบริเวณที่พื้นดินค่อนข้างอ่อนจึงทำให้เกิดการทรุดตัวของพื้นดิน เช่นเดียวกับพื้นที่ของกรุงเทพฯ การก่อสร้างมักจะต้องถมพื้นที่และได้รับผลกระทบจากพื้นดินทรุดตัวบ่อยครั้ง ในยุคเอะโดะนั้นมีการถมดินเพื่อขยานพื้นที่ของเมืองให้กว้างขึ้น และมีการถมพื้นดินเพื่อใช้ในการกำจัดขยะในปี 1927 ทำให้พื้นที่ของอ่าวโตเกียวนั้นมีลักษณะแคบลงเมื่อกว่าเดิม ในปัจจุบันประมาณร้อยละ 20 ของอ่าวโตเกียวกลายเป็นพื้นที่ถูกถม พื้นที่ของเมืองโตเกียวตั้งอยู่ในแนวรอยเลื่อนแผ่นดินไหวซึ่งก่อเกิดแผ่นดินไหวระดับปานกลางถึงรุนแรง มีการคาดว่าพื้นที่ของเตียวนั้นหากเกิดแผ่นดินไหวระดับ 8 ขึ้นไปอาจก่อความเสียหายมหาศาลเนื่องจากพื้นที่ดินอ่อน และพื้นที่ทับถม ในอดีตเมืองนี้เคยประสบแผ่นดินไหวมานับไม่ถ้วนตั้งแต่ยุคเอะโดะ คาดว่ามีผู้เสียชีวิตหลายแสนคน นอกจากนี้ภูมิอากาศของโตเกียวนั้นหากแบ่งตามเขตภูมิอากาศแบบเคิปเปนนั้น เมืองเตียวโกจะมีลักษณะแบบชุ่มชื้นกึ่งร้อน ความร้อนนั้นเป็นผลมาจากภูเขาไฟในบริเวณ หมู่เกาะอิซุ ซึ่งมีภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่ยังครุกครุนอยู่มาก ภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงคือ ภูเขาไฟโอะยะมะบนเกาะมิยะเกะซึ่งระเบิดครั้งล่าสุดในปี 2000