วัดเซ็นโซ วัดที่สวยงามแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

   บริเวณเขตเมืองโตเกียวมีวัดแห่งหนึ่งที่มีผู้คนมากราบไหว้จำนวนมาก รวมถึงเป็นวัดที่มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมที่บอกถึงศิลปะความงามที่ก่อสร้างโดยคนญี่ปุ่นในสมัยนั้น วัดเซ็นโซ หรือ เป็นที่รู้จักอีกชื่อหนึ่งว่า วัดอาซากุซะ ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงโตเกียว สันนิฐานว่าวัดแห่งหนึ่งถูกสร้างขึ้นประมาณปี ค.ศ. 628 – 630 ตามความเชื่อและเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่า วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์คันนง โดยชาวประมงพี่น้อง 2 คน ชื่อว่า ฮิโนคุมะ ฮามานาริ และฮิโนคุมะ ทาเคนาริ ซึ่งหาปลาไม่ได้เลยสักตัว พวกเขามักหาปลาบริเวณแม่น้ำสุมิ ต่อมาพวกเขาอธิฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้จับปลาได้เพื่อนำไปทำเป็นอาหารเย็น พอพวกเขาเหวี่ยงแห่ลงน้ำ สิ่งที่พวกเขาได้คือพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ความสูงราว 5 นิ้ว พวกเขาจึงนำไปมอบให้แก่หัวหน้าหมู่บ้าน พวกเขาจึงร่วมมือกันสร้างวัดขนาดเล็กขึ้นและนำพระพุทธรูปนี้มาประดิษฐานในวัดแห่งนี้ เมื่อมีคนเข้ามากราบไหว้ และอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักจะสมความปรารถนาเสมอ จนกลายเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเคารพศรัทธามาก ข่าวนี้เริ่มแพร่กระจายออกไปเหล่าไซมูไร และชาวบ้านจากที่อื่นเดินทางเข้ามากราบไหว้ขอพรและมักจะได้สิ่งสมความปรารถนาเสมอๆ ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนกิมในวัดอาซากุซะนั้นเป็นที่กล่าวถึงเป็นวงกว้างของญี่ปุ่น ล่ำลือไปถึงเหล่าโชกุนจึงมีการก่อสร้างตั้งเติมอาคารหลังใหม่ขึ้นในเวลาต่อมา ในปัจจุบันมีชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติมาเที่ยวชมความงามของวัดแห่งนี้จำนวนมากในแต่ละปี