โตเกียวศูนย์กลางแห่งญี่ปุ่น

   ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่หลากหลายทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี นับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจได้ดีมากประเทศหนึ่ง เมืองโตเกียวเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางธุรกิจ การท่องเที่ยว แหล่งเทคโนโลยี การสื่อสาร รวมถึงเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้ามาเที่ยวเมืองนี้

โตเกียวถือว่าเป็นเมืองใหญ่ หรือเรียกอีกชื่อว่า มหานครโตเกียว เป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีระบบการปกครองแบบพิเศษซึ่งรวมการปกครองในรูปแบบจังหวัดและเมืองไว้ด้วยกัน เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของญี่ปุ่น มีประชากรอาศัยอย่างหนาแน่นมาก ราว 35 ล้านคน หรือเปรียบเทียบอีกอย่างว่านับเป็นจำนวน 80 เปอร์เซ็นต์ของประเทศที่มีผู้คนอาศัยอยู่ในเขตเมืองแห่งนี้ ซึ่งโตเกียวจัดว่าเป็นเขตมหานครที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองโตเกียวตั้งอยู่ในเขต คันโต คำว่าโตเกียวนั้นหมายถึง นครหลวงตะวันออก ซึ่งเป็นเขตที่ประกอบด้วยพระราชวังหลวง ของ สมเด็จพระจักรพรรดิ โตเกียวถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ติดอันดับของโลก ใหญ่กว่า กรุงเทพฯ ประมาณ 2 เท่า

เมืองโตเกียว นับว่าเป็นแหล่งที่มีผู้คนมากที่สุดทั้ง ประชากรที่อาศัยอยู่และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว มีเขตที่เป็นศูนย์รวมความบันเทิงมากมาย แหล่งช้อบปิ้งติดอันดับของประเทศ รวมถึงแหล่งเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ชินจุกุ, ชิบุยะ, โตเกียวทาวเวอร์, สวนดอกซากุระอุเอโนะ และย่านที่เป็นจุดเด่นที่เห็นคือ ย่านข้ามแยกทางม้าลายที่มีผู้คนจำนวนมากเดินทางข้ามถนนที่มักจะเห็นจนชินตาแล้ว กรุงโตเกียวเคยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 1964 และเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในปี 2020 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม ปี 2020