เทศกาลในญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลายมากและมีตำนานความเชื่อในเรื่องต่างๆมากมาย เราจะเห็นว่าสถานที่ต่างๆในญี่ปุ่นนั้นเต็มไปด้วยวัด รูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นทีนี่ เทศกาลในญี่ปุ่นนั้นมีมากมายหลาบเทศกาลซึ่งแน่นอนว่ามีเทศกาลนับไม่ถ้วนที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและทำกันมาตั้งแต่อดีตนานมาแล้วสำหรับชาวญี่ปุ่น

เทศกาลเซทซึบุน หรือ เทศกาลสิ้นสุดฤดูหนาวของญี่ปุ่น เทศกาลนี้จัดขึ้นทุกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นเทศกาลที่แสดงถึงการสิ้นสุดฤดูหนาวและจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้พลิและฤดูพืชพรรณที่งอกงามอีกครั้ง เทศกาลนี้มีการเดินขบวนและมีการโปรยถั่วอบภายในบ้านตามความเชื่อว่า สามารถขับไล่ผีร้ายออกไปได้ โดยผู้คนในบ้านจะขว้างปาถั่วอบตามบ้านของตนเอง

วันเด็กผู้หญิง หรือ เทศกาลฮินะ จัดขึ้นทุกวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปีเทศกาลนี้จัดขึ้นสำหรับเด็กผู้หญิงโดยการอธิษฐานขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เด็กผู้หญิงซึ่งเป็นลูกหลานภายในบ้านมีร่างกายที่แข็งแรงและเติบโตไปอย่างมีสุขภาพที่ดี โดยแต่ละบ้านมีการประดับตุ๊กตาฮินะ เรียงบนหิ้ง 7 ชั้นและเสริฟสาเกขาวด้วย รวมถึงมีการทำขนมคล้ายกับขนมเปียกปูนตามบ้านต่างๆด้วย

วันเด็ก เหมือนกับวันเด็กของไทย แต่สิ่งที่แตกต่างคือ วันเด็กนี้จัดขึ้นให้กับเด็กผู้ชายคล้ายกับ วันเด็กผู้หญิง ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี ทั้งนี้เทศกาลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กับเด็กผู้ชายตามบ้านต่างๆ ซึ่งหากบ้านไหนมีเด็กผู้ชายจะประดับหน้าบ้านด้วยตุ๊กตานักรบซามูไร เพื่อให้เด็กผู้ชายมีร่างกายที่แข็งแรงและสง่างามเหมือนนักรบ นอกจากนี้ตามบ้านยังประดับด้วยธงปลาคาร์พอีกด้วย