ภูเขาไฟฟูจิ จุดเด่นของญี่ปุ่น

   สถานที่แห่งหนึ่งที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นคือ ภูเขาไฟฟูจิ(Mt.fuji)หรือเรียกอีกชื่อว่า ฟูจิซัง (Fuji-san)หรือบางคนเรียกว่า ฟูจิยะมะ เป็นภูเขาไฟที่สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นมีความสูงประมาณ 3,776 เมตร ตั้งที่อยู่ในจังหวัด จังหวัดชิซุโอะกะและจังหวัดยะมะนะชิ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียวราวๆ 80 กิโลเมตร สามารถมองเห็นได้จากโตเกียว และวัดอาซากุซะ ความสวยงามของภูเขาไฟนี้คือ ตั้งอยู่ในบริเวณทะเลสาบอย่าง ทะเลสาบโมะโตะซุ และทะเลสาบอีก 4 แห่งบริเวณรอบภูเขาไฟ ฟูจิ เป็นภูเขาไฟประเภทกรวยภูเขาไฟสลับชั้น เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิท ระเบิดครั้งล่าสุดราวปี ค.ศ. 1707 นักธรณีวิทยาเชื่อว่าฟูจิ โอกาสที่ฟูจิจะระเบิดอยู่ในระดับการปะทุต่ำ

ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกในวันที่ 22 มิถุนายน 2014 จัดขึ้น ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 37 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยภูเขาไฟฟูจิถูกจัดให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแหล่งที่มาของความบันดาลใจทางศิลปะธรรมชาติ

ฟูจิ มีความสวยงามไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหน มีความสวยงามตลอดปีโดยจะสวยที่สุดคือช่วง ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ซึ่งจะเป็นช่วงที่ยอดเขาจะถูกปกคลุมด้วยหิมะ ส่วนในช่วงฤดูร้อนหิมะบนยอดเขาจะละลายแต่บริเวณด้านล่างจะเป็นทุ่งดอกไม้สวยงามในช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายนของทุกปี จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความสวยงามเป็นจำนวนมาก ฟูจิสามารถชมความงามได้ตลอดทั้งปี โดยความสวยงามจะแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงฤดูกาล