ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิ

   ความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิกลายเป็นต้นแบบของศิลปะ ภาพวาดต่างๆ ความเชื่อและตำนานเล่าขานสืบต่อกันมามากมาย เช่น ในช่วงปี พ.ศ. 1206 ยุคเมจิ มีนักบวชคนหนึ่งสามารถปีนขึ้นไปบนยอดเขาได้เป็นคนแรก โดยเชื่อว่าภูเขาฟูจินั้นเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ หากใครที่ปีนเขายอดเขาได้จะเป็นผู้ที่มีบุญและบารมี นอกจากนี้มีความเชื่อว่าห้ามให้ผู้หญิงขึ้นเขาเด็ดขาด ภูเขาไฟฟูจิกลายเป็นยอดเขาที่โด่งดังมากทั้งในวรรณกรรม โดยเห็นได้จากในงานเขียนหรือภาพวาดต่าง ๆ ซึ่งวรรณกรรมเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิที่โด่งดังที่สุดเป็นภาพวาดของ โฮะกุไซ ได้มีการตั้งกลอนเกี่ยวกับฐานทัพของทหารที่ตั้งฐานทัพบริเวณเชิงเขาฟูจิ รวมถึงภาพวาดคลื่นสึนามิที่โด่งดังที่สุด ซึ่งมีภูเขาไฟฟิจิประกอบในภาพวาดด้วย

ตามตำนานยังกล่าวอีกว่า ภูเขาไฟฟูจินั้นคือสถานที่กักขังปีศาจต่างๆ โดยเชื่อว่าเมื่อภูเขาไฟฟูจิระเบิดจะทำให้เหล่าปีศาจออกมาอาละวาดฆ่าผู้คน ซึ่งตำนานดังกล่าวถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง Zakuyaออกฉายในปี 2001 รูปแบบของภูเขาไฟฟูจินั้นมีแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินต่างๆตลอดจนวิถีปฏิบัติทางศาสนาที่เป็นจุดโยงระหว่างศาสนาและธรรมชาติไว้ด้วยกัน ผู้คนต่างๆให้ความสำคัญต่อธรรมชาติรอบเชิงภูเขาไฟ ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีการวาดภาพเขียนเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิซึ่งเชื่อมโยงไปถึงวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น เมื่อภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาจึงทำให้เริ่มเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมาก นั้นจึงทำให้ภูเขาฟูจิกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและโด่งดังจนถึงปัจจุบันนี้