เกาะชิโกะกุ

หลายคนที่เคยไปที่ประเทศญี่ปุ่นออจจะรู้ว่าประเทศญี่ปุ่นถูกแบ่งออกเป็น สามเกาะใหญ่ที่ไม่มีพื้นที่ติดกันแต่จะทำสะพานข้ามแทนและ 1ใน3 เกาะนี้ เกาะชิโกะกุ เป็นเกาะที่เล็กที่สุดในบรรดาสี่เกาะหลักของญี่ปุ่น มีพื้นที่ 18,783 ตารางกิโลเมตร ถูกล้อมรอบ 3 ด้านด้วยเกาะฮนชูและเกาะคีวชู ตอนกลางของเกาะมีภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000-2,000 เมตร มีประชากรประมาณ 4.2 ล้านคนอาศัยอยู่กระจายตามที่ลุ่มชายฝั่งทะเล หากเทียบกับอีก 3 เกาะหลักของญี่ปุ่นแล้ว ชิโกกุมีความเงียบสงบและยังคงบรรยากาศแบบธรรมชาติไว้ได้ โดยที่ไม่ถูกกลืนโดยวัฒนธรรมสมัยใหม่ ชิโกกุถูกแบ่งออกเป็นตอนเหนือและตอนใต้โดยภูเขาสูงชัน ทางเหนือมีปริมาณน้ำฝนน้อยและมีเมืองอุตสาหกรรมอยู่ตลอดแนว ส่วนทางใต้ด้านมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นจะเป็นป่ารก อากาศจะอบอุ่น ปริมาณน้ำฝนมีมาก อากาศบนเกาะจะอบอุ่นสบายในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ และช่วงเริ่มฤดูใบไม้ร่วง นอกจากอุตสาหกรรมผลิตเหล็กและเคมีแล้ว การประมงกับการเกษตรกรรมแบบเร่งผลผลิตทำกันอย่างแพร่หลาย บนที่ราบของเมืองโคจิชายฝั่งทะเลแปซิฟิก มีการมีการทำไร่ผลไม้ และการปลูกผักในกรีนเฮาส์ เกาะชิโกกุถูกเชื่อมต่อกับเกาะฮนชูด้วยสะพานเซโตะโอฮาชิ ซึ่งเป็นสะพานหกสาย ใช้เกาะเล็ก ๆ 5 แห่งเป็นจุดเชื่อมต่อ ด้วยความยาวถึง 12.3 กิโลเมตร เกาะชิโกะกุถูกแบ่งออกเป็นตอนเหนือและตอนใต้โดยภูเขาสูงชัน สิ่งสำคัญอีกอย่างในเกาะชิโกะกุก็คือ ตัวเกาะจะเชื่อมต่อกับเกาะฮนชูด้วยสะพานเซะโตะโอฮะชิ ซึ่งเป็นสะพานหกสาย ใช้เกาะเล็ก ๆ 5 แห่งเป็นจุดเชื่อมต่อ ด้วยความยาวถึง 12.3 กิโลเมตร   […]

เทคโนโลยี ญี่ปุ่น

ผลงานทางเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นที่สำคัญ ได้แก่อิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ เครื่องจักร วิศวกรรมด้านแผ่นดินไหวที่สร้างขึ้นมาเพื่ออยู่รอด สารเคมี สารกึ่งตัวนำ และเหล็ก เป็นต้น ญี่ปุ่นเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุด เป็นอันดับ 3 ของ โลก เป็นประเทศต้นกำเนิดของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ 6 บริษัทจากผู้ผลิต 15 บริษัทที่ใหญ่ที่สุด และผู้ผลิตสารกึ่งตัวนำ 7 บริษัทจาก 20 บริษัทที่ใหญ่ที่สุด ญี่ปุ่นยังมีบริษัทรถไฟหลายแห่ง เช่นกลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น รถไฟฮังคิว รถไฟเซบุ และบริษัทเคโอ ซึ่งแข่งขันกันด้านบริการในพื้นที่ต่าง ๆ ปัจจุบัน รถไฟชินกันเซ็นซึ่งเปิดใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 มีเครือข่ายเชื่อมโยงเมืองหลักเกือบทั่วประเทศ รถไฟของญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักในเรื่องตรงต่อเวลาทางรถไฟญี่ปุ่น ระยะทางรวมทั้งสิ้น23,474 กิโลเมตรแบ่งเป็น ราง 1.435 เมตร สำหรับวิ่งรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟใต้ดินหลายเมือง ระยะทาง 2,664 กม รางรถไฟ 1.067 เมตร สำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองรถไฟทางใกล ระยะทาง 22,445 กม. ทางด่วนแห่งชาติ ของประเทศญี่ปุ่นมีระยะทางทั้งสิ้น […]

เศรษฐกิจญี่ปุ่น

เป็นที่รู้กันดีว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนารวดเร็วมากเมื่อเทียบกันประเทศในแถบเอเชียเหมือนกันและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา เมื่อวัดด้วยจีดีพีก่อนปรับอัตราเงิน และอันดับที่ 3 รองจากสหรัฐอเมริกาและจีน เมื่อวัดด้วยอำนาจการซื้อญี่ปุ่นมีกำลังการผลิตที่สูงและเป็นประเทศต้นกำเนิดของผู้ผลิตชั้นนำที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เหล็กกล้า โลหะนอกกลุ่มเหล็ก เรือ สารเคมี จากข้อมูลใน พ.ศ. 2548 แรงงานของประเทศญี่ปุ่นมีจำนวน 66.7 ล้านคนญี่ปุ่นมีอัตราว่างงานที่ต่ำคือประมาณร้อยละ 4ค่าจีดีพีต่อชั่วโมงการทำงานอยู่ในอันดับที่ 20 ของโลกใน พ.ศ. 2548 และเป็นอันดับ 1 ของเอเชียบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นหลายแห่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เช่นโตโยต้า โซนี่ เอ็นทีที โดโคโม แคนนอน ฮอนด้า ทาเคดา นินเทนโด นิปปอน สตีล และ เซเว่น อีเลฟเว่น ญี่ปุ่นเป็นต้นกำเนิดของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดหลายแห่งตลาดหลักทรัพย์โตเกียวซึ่งมักจะเป็นที่รู้จักเพราะดัชนีนิเคอิมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกเมื่อวัดด้วยมูลค่าตลาดในการเกษตรกรรมมีเพียงร้อยละ 12.6และมีประชากรที่ประกอบการเกษตรเพียงร้อยละ 6.6เท่านั้น ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ได้แก่ไหม กะหล่ำปลี ข้าว มัน […]

ภูมิภาคคันโต

พื้นที่ตอนกลางเป็นดินแดนพื้นที่ราบลุ้มที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ในเกาะใหญ่ของญี่ปุ่นที่ชื่อ ฮกชู ทำให้เป็นอีภูมิภาคที่มีคนมากที่สุด เป็นที่ตั้งของกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่น และอีก 6 เมืองใหญ่ จังหวัดกุมมะ, คะนะงะวะ, ชิบะ, ไซตะมะ, โทะชิงิ และ อิบะระกิ ซึ่งภูมิภาคนี้ถูกเรียกว่า  คันโต มีขนาดประมาณ 32,423.85 ตารางกิโลเมตร มีประชาการประมาณ 39.6 ล้านคน กล่าวคือ 15,600 คนต่อตาราง ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังอิมพิเรียล ที่ประทับของพระมหาจักรพรรดิ เป็นศูนย์กลางของหน่วยงานรัฐบาล ธุรกิจ สถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ่งบันเทิงและความทันสมัยต่าง ๆ แต่เนื่องจากที่ดินและที่พักอาศัยในกรุงโตเกียวมีราคาแพงมาก ผู้คนส่วนใหญ่จึงพักอาศัยอยู่บริเวณชานเมืองหรือจังหวัดใกล้เคียงเช่น คะนะกะวะ ชิบะ ไซตะมะ แล้วเดินทางโดยรถไฟเข้ามาทำงานหรือเรียนที่โตเกียว  ภูมิภาคคันโตมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 40 และที่เหลือมีลักษณะเป็นภูเขา ภาคคันโตมีประชากรประมาณ 41,487,171 คน ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548อัตราความหนาแน่น 1,279.53 คน/ตารางกิโลเมตร นอกจากกรุงโตเกียวแล้ว เมืองโยะโกะฮะมะ ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญ เนื่องจากมีท่าเรือพาณิชย์นานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกไกล […]

ภูมิภาค ฮกไกโด

ถ้าพูดถึงจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นฮกไกโดเป็นอีกหนึ่งชื่อที่คนไทยเราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีทั้งที่จริงแล้วจังหวัดนี้ถูกเรียกว่า เอะโซะ เป็นชื่อจังหวัดและเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศญี่ปุ่น รองจากเกาะฮนชู แต่มีอุโมงค์ใต้ทะเลเซกังเชื่อมถึงกัน นอกจากนี้ฮกไกโดยังเป็นเขตการปกครอง ซึ่งประกอบไปด้วยหมู่เกาะ โดยมีเกาะฮกไกโดเป็นศูนย์กลาง และเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเขต คือ ซัปโปะโระฮกไกโดเป็นเขตที่มีคนอาศัยอยู่เบาบาง มีประชากรทั้งเกาะประมาณ 5 ล้านคน คนส่วนใหญ่ย้ายมาจากเกาะฮนชูเมื่อราว 100 กว่าปีก่อน โดยเป็นแหล่งที่ซามูไรแพ้สงครามจึงต้องหนีมาอยู่ที่เกาะนี้ ความจริงแล้วที่เกาะนี้มีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่มานานแล้ว คือ ชาวไอนุ แต่โดนกลืนชนชาติไป ปัจจุบันหลงเหลืออยู่น้อยมากและมีชีวิตเช่นชาวญี่ปุ่นทั่วไป   ฮกไกโดเป็นเขตที่มีอากาศหนาวเย็น โดยเฉลี่ยจะมีหิมะท่วมอยู่ทั่วไปประมาณ 4-6 เดือน ในถดูหนาวจะมีอุ  –20ถึง 5 องศาเซลเซียส ในหน้าร้อนจะมีอุณหภูมิ 15 ถึง 30 องศาเซลเซียส ในด้านภูมิประเทศเป็นภูเขาเป็นส่วนใหญ่ ในบริเวณที่ราบลุ่มก็จะเป็นเมืองที่คนอาศัย โดยจะหนาแน่นในบริเวณเมืองซัปโปะโระ ซึ่งมีอากาศอุ่นกว่าบริเวณต่าง ๆ ของเกาะ แต่ก็ยังหนาวกว่าเมืองอื่น ๆ ฮกไกโดเคยมีชื่อว่า เอะโซะ จนสิ้นยุคเมจิ ในช่วงสงครามโบะชิงเมื่อปี พ.ศ. 2411 กองกำลังสนับสนุนรัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะซึ่งนำโดย เอะโนะโมะโตะ ทะเกะอะกิ ได้ประกาศเป็นรัฐอิสระในนามสาธารณรัฐเอะโซะ แต่ก็ล่มสลายภายหลังแบ่งเขตการปกครองเป็น […]

ฮิโรชิม่า เมืองแห่งความทรงจำ

ฮิโรชิม่า เป็นเมืองหนึ่งทางภาคชูโงะกุทางตะวันตกบนเกาะฮอนชู ของญี่ปุ่นโดยห่างจากเมืองเกียวโตประมาณ 350 กิโลเมตร ฮิโรชิม่าเป็นเมืองเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากการที่เมืองถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมถึงเด็กผู้หญิงชื่อว่า ซาดาโกะ ที่เสียชีวิตหลังจากการทิ้งระเบิดในอีก 4 ปีต่อมา ฮิโรชิม่า ถูกสร้างขึ้นช่วงปี 1589 หรือในยุคเซ็งโงะกุ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนฝั่งสามเหลี่ยมปากแม่น้ำในทะเลเซะโตะโน เมืองนี้ถูกสร้างโดย โมริ เทะรุโมะโตะ โดยมีการสร้างปราสาทขึ้นมาในช่วงนั้น ฮิโรชิม่าเติบโตอย่างรวดเร็วมากและเป็นเมืองท่าที่สำคัญ ต่อมาในช่วงปี 1871 ในยุคเมจิ ได้มีการยกเลิกการปกครองในระบอบเจ้าขุนมูลนาย เมืองฮิโรชิม่ากลายเป็นศูนย์กลางเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่มากในตอนนั้นโดยมีการเปลี่ยนวิถีชนบทมาเป็นอุตสาหกรรมนอกจากนี้ภายในเมืองยังมีโรงเรียนรัฐบาลและมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เมืองฮิโรชิม่าจึงกลายเป็นเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วมากในยุคนั้น ฮิโรชิม่า นั้นเป็นเมืองที่ถูกกล่าวถึงในเรื่องของความโหดร้ายจากผลพวงของสงครามโลก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 สิงหาคม 1945 เวลา 08.45 ตามเวลาท้องถิ่น เครื่องบินทิ้งระเบิด B-29 ของกองทัพสหรัฐ ได้ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ชื่อว่า ลิตเลิตบอย ลงสู่เมืองฮิโรชิม่า การระเบิดคร่าชีวิตชาวเมืองถึง 80,000 คนเสียชีวิตทันที และอีกกว่า 140,000 คนได้รับผลข้างเคียงจากกัมมันตรังสี พื้นที่เมืองถูกทำลายเสียหายทั้งหมด ปัจจุบันเมืองฮิโรชิม่าเป็นเมืองใหญ่ที่สำคัญ ซึ่งยังคงเหลือซากความเสียหายเช่น ซากอาคารสำนักงานของเมืองที่อยู่ใกล้จุดระเบิดมากที่สุด […]

เทศกาลในญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลายมากและมีตำนานความเชื่อในเรื่องต่างๆมากมาย เราจะเห็นว่าสถานที่ต่างๆในญี่ปุ่นนั้นเต็มไปด้วยวัด รูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นทีนี่ เทศกาลในญี่ปุ่นนั้นมีมากมายหลาบเทศกาลซึ่งแน่นอนว่ามีเทศกาลนับไม่ถ้วนที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและทำกันมาตั้งแต่อดีตนานมาแล้วสำหรับชาวญี่ปุ่น เทศกาลเซทซึบุน หรือ เทศกาลสิ้นสุดฤดูหนาวของญี่ปุ่น เทศกาลนี้จัดขึ้นทุกวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นเทศกาลที่แสดงถึงการสิ้นสุดฤดูหนาวและจุดเริ่มต้นของฤดูใบไม้พลิและฤดูพืชพรรณที่งอกงามอีกครั้ง เทศกาลนี้มีการเดินขบวนและมีการโปรยถั่วอบภายในบ้านตามความเชื่อว่า สามารถขับไล่ผีร้ายออกไปได้ โดยผู้คนในบ้านจะขว้างปาถั่วอบตามบ้านของตนเอง วันเด็กผู้หญิง หรือ เทศกาลฮินะ จัดขึ้นทุกวันที่ 3 มีนาคม ของทุกปีเทศกาลนี้จัดขึ้นสำหรับเด็กผู้หญิงโดยการอธิษฐานขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เด็กผู้หญิงซึ่งเป็นลูกหลานภายในบ้านมีร่างกายที่แข็งแรงและเติบโตไปอย่างมีสุขภาพที่ดี โดยแต่ละบ้านมีการประดับตุ๊กตาฮินะ เรียงบนหิ้ง 7 ชั้นและเสริฟสาเกขาวด้วย รวมถึงมีการทำขนมคล้ายกับขนมเปียกปูนตามบ้านต่างๆด้วย วันเด็ก เหมือนกับวันเด็กของไทย แต่สิ่งที่แตกต่างคือ วันเด็กนี้จัดขึ้นให้กับเด็กผู้ชายคล้ายกับ วันเด็กผู้หญิง ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี ทั้งนี้เทศกาลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กับเด็กผู้ชายตามบ้านต่างๆ ซึ่งหากบ้านไหนมีเด็กผู้ชายจะประดับหน้าบ้านด้วยตุ๊กตานักรบซามูไร เพื่อให้เด็กผู้ชายมีร่างกายที่แข็งแรงและสง่างามเหมือนนักรบ นอกจากนี้ตามบ้านยังประดับด้วยธงปลาคาร์พอีกด้วย

จังโกะนาเบะ อาหาร เพิ่มพลัง ชูโม่

จังโกะนาเบะ รู้จักกันว่าเป็นอาหารที่สืบทอดต่อกันมาในโลกแห่งวงการซูโม่ ที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ในสมัยเอโดะ โดยที่มาของชื่อเรียกนั้นมีหลากหลายทฤษฎีด้วยกัน อาทิ ทฤษฎีหนึ่งกล่าวไว้ว่าเป็นวิธีการปรุงอาหารอย่างหนึ่งที่ใช้หม้อแบบอาหารจีน ในภาษาจีนเรียกว่า chao guoและอีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าคนปรุงอาหารของนักซูโม่นั้นถูกเรียกว่า จัง เมื่อเติมความเอ็นดูสนิทสนมเข้าไปก็กลายเป็น จังโกะ ในที่สุด เดิมทีนั้นจังโกะนาเบะจะนำส่วนผสมต่างๆ ทั้งผัก เนื้อไก่ เนื้อปลา ลงต้มให้สุกในน้ำ หรืออีกวิธีคือต้มในน้ำซุป ซุปโครงไก่ ซึ่งถือเป็นสองรสชาติความอร่อย ในปัจจุบันมีร้านจังโกะนาเบะโดยเฉพาะที่เปิดกิจการโดยอดีตนักซูโม่เพิ่มขึ้น ทำให้สามารถเพลิดเพลินกับรสชาติที่หลากหลายได้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ที่เรียวโกกุ หรือเมืองซูโม่นั้นเป็นที่ตั้งของร้าน คาโป โยชิบะที่มีสนามประลองซูโม่หรือโดเฮียวตั้งอยู่ภายใน สถานที่แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่สามารถลิ้มรสจังโกะนาเบะสุดพิเศษ ไปพร้อมๆ กับรับชมสนามโดเฮียวที่คลอด้วยเสียงเพลงประจำของซูโม่ดังไปทั่วทั้งร้าน ร้านแห่งนี้ที่ปรับโครงอาคารมาจาก มิยางิโนะเบยะ ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยเมจิ ทั้งยังได้รับช่วงต่อให้ใช้ชื่อ แชมป์ซูโม่ผู้ยิ่งใหญ่ โยโกซึนะ โยชิบะยามะ รุ่นที่ 43 นั้น นอกจาก น้ำซุปโชยุ ที่โดดเด่นด้วยการใช้ซุปกระดูกไก่ที่เคี่ยวนานกว่า 10 ชั่วโมง ยังมีน้ำซุปจังโกะนาเบะอื่นๆ ทั้ง น้ำซุปเกลือน้ำซุปมิโสะ และ น้ำซุปคารามิโสะ รวมเป็น 4 รสชาติความอร่อยให้เลือกลิ้มรสกันได้ สัมผัสรสชาติที่ซึมซับด้วยประวัติศาสตร์ และความอร่อยของอาหารที่สืบทอดต่อกันมาของซูโม่ที่จะช่วยสืบสานกีฬาของชาติอย่างซูโม่ต่อไป […]

ราเม็ง เมนูเด็ดแดนอาทิตย์อุทัย

ราเม็ง เป็นบะหมี่น้ำของญี่ปุ่น ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน ราเม็งมักจะทานคู่กับ เนื้อหมู สาหร่าย คะมะโบะโกะ ต้นหอม และบางครั้งจะมีข้าวโพด ราเม็งมีการปรุงรสแตกต่างกันตามแต่ละจังหวัดในญี่ปุ่น เช่นในเกาะคีวชู ต้นกำเนิดของทงโคสึราเม็ง ราเม็งซุปกระดูกหมู หรือในเกาะฮกไกโด ต้นกำเนิดของมิโซะราเม็ง ราเม็งเต้าเจี้ยว ในประเทศตะวันตก คำว่า ราเม็ง รู้จักในความหมายถึง บะหมี่สำเร็จรูปในประวัติศาสตร์มีบันทึกไว้ว่า โทะกุงะวะ มิสึกุนิ ขุนนางใหญ่ได้รับประทานราเม็งในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ในช่วงยุคเมจิ ที่มาของราเม็งเชื่อว่ามาจากประเทศจีน ถึงแม้ว่าไม่มีประวัติศาสตร์บันทึกไว้แน่ชัด สมมุติฐานหนึ่งคือคำว่า ราเม็ง มาจากภาษาจีน ลาเมียน ที่มีความหมายถึง เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ใช้มือนวด หรือคำอื่นๆ ที่ออกเสียงใกล้กัน ในยุคเมจิ ราเม็งถูกเรียกว่า ชินะโซบะซึ่งหมายถึงปาล์มราเม็ง โซบะจีน ต่อมาชาวจีนได้เริ่มมีการขายราเม็งตามรถเข็นพร้อมกับขายเกี๊ยวซ่าพร้อมกัน และมีการเป่าคะรุเมะระเพื่อเรียกลูกค้า ซึ่งในปัจจุบันได้มีการอัดเป็นเทปเปิดแทน ราเม็งอีกหนึ่งเมนูอาหารยอดฮิตที่หาทานได้ทั่วไปในญี่ปุ่น มีมากมายหลากหลายชนิดเพราะคนญี่ปุ่นเองก็ได้มีการคิดค้นพัฒนาเมนูใหม่ๆขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา แต่น้ำซุปของราเมงชนิดหลักๆและพบเห็นบ่อยๆมีอยู่ 4ชนิดด้วยกัน วันนี้เรามาทำความรู้จักกับน้ำซุปราเม็งกันดีกว่าค่ะ จะได้เลือกถูกเวลาเข้าร้านราเม็ง ได้แก้ ราเม็งซุปโชยุ ,ราเม็งซุปมิโซะ ,ราเม็งซุปกระดูกหมู , ราเม็งซุปเกลือ

ซูชิ ข้าวปั้น ญี่ปุ่น

ซูชิ หรือ ข้าวปั้นมีหน้า เป็นอาหารญี่ปุ่น ที่ข้าวมีส่วนผสมของน้ำส้มสายชู และกินคู่กับปลา เนื้อ หรือ ของคาวชนิดต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ซูชิมักจะหมายถึงอาหารที่มีส่วนประกอบของ ซูชิเมะชิข้าวที่ผสมน้ำส้มสายชูและมีหน้าแบบต่างๆเป็นหน้า ที่นิยมได้แก่ อาหารทะเล ผัก ไข่ เห็ด เนื้อที่นำมาใช้อาจจะเป็นเนื้อดิบ หรือ เนื้อที่ผ่านกระบวนการทำอาหารแล้ว สำหรับในประเทศอื่น และซูชิส่วนใหญ่มักใส่วาซาบิ บนข้าวเพื่อให้ได้ความอร่อยมากยิ่งขึ้น ซูชิ หมายถึง การรวมกันระหว่างปลากับข้าว ซูชิมีวิวัฒนาการมาเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วซึ่งเกิดจากความต้องการถนอมอาหารของคนญี่ปุ่น ซูชิ คือ เมนูที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างข้าวหมักน้ำส้มสายชูและอาหารทะเล โดยปกติแล้วจะหมายถึง เอโดะมาเอะซูชิ ซึ่งก็คือเมนูท้องถิ่นของเอโดะ โตเกียวสมัยก่อน ที่มีต้นกำเนิดใน สมัยเอโดะ ตามชื่อของมันนั่นเอง ซูชิมีมากมายหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น นิกิริซูชิ มากิซูชิ และ จิราชิซูชิ เป็นต้น เดี๋ยวเราจะมากล่าวถึงกันต่อไปในบทความเนอะ ช่วงหลังสงคราม เมนูซูชิมักจะมีภาพลักษณ์ว่าเป็นอาหารชั้นสูงก็จริง แต่หลังย่างเข้าสู่ปี 80 เมนูซูชิก็เริ่มกลายเป็นเมนูใกล้ตัวมากขึ้นจากการที่มีธุรกิจใหม่ๆเกี่ยวกับซูชิเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ร้านซูชิแบบซื้อกลับบ้านหรือร้านซูชิหมุน เป็นต้น แถมในปัจจุบันก็มีการจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วย โดยทำมาจากวัตถุดิบหลากหลายประเภท เช่น […]